Dr Tyl Jonckheer

Een woordje over mij

In het kort

Ik ben in Antwerpen geboren en opgegroeid. Na mijn studies in Brussel (VUB) ben ik mij komen vestigen als privé kinderarts in het Antwerpse, eerst in Berchem nu in Mortsel.

Naast mijn privépraktijk ben ik ook werkzaam geweest in het Koningin Paola Kinderziekenhuis ZNA tot 2009 en nadien in het Sint Vincentius Ziekenhuis GZA, Antwerpen.

Tot 2004 ben ik verantwoordelijk geweest voor het Centrum voor Begeleiding van seropositieve AIDS-kinderen voor Vlaanderen. Hiermee ben ik ook sterk betrokken geweest bij de problematiek van internationale adoptie. Parallel daaraan heb ik een bijzondere bekwaamheid verworven in de kinderlongziekten en allergie van de luchtwegen, bekwaamheid die ik nog steeds beoefen in het Sint Vincentius Ziekenhuis en deels in mijn privépraktijk. In mijn privépraktijk hecht ik, naast de behandeling van ziekten, veel belang aan primaire en secundaire preventie: vaccinatie, ontwikkeling van het kind, gedragsproblemen, slaapproblemen, eetstoornissen, allergieën.

Recent ben ik heel actief geworden op nationaal vlak: verdediging van het beroep van kinderartsen (voorzitter van Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen sinds 2019), werk ik mee aan de herstructurering van de pediatrie in België (secretaris van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde sinds 2020) en sinds de corona pandemie in maart 2020 nationaal coördinator van de Belgische pediatrische COVID-19 Task Force.

Qualifications & Certifications

Voorzitter Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen

De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging, de bevordering en de behartiging van de professionele belangen van haar leden, met name door het handhaven van de solidariteit en de professionele waardigheid in de betrekkingen van de leden onder elkaar, met de andere artsen, met de patiënten, met de actoren in de gezondheidszorg, met de artsenorganisaties en met de openbare instanties.

Secretaris Belgische Academie voor Kindergeneeskunde

De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging, de bevordering en de behartiging van de professionele belangen van haar leden, met name door het handhaven van de solidariteit en de professionele waardigheid in de betrekkingen van de leden onder elkaar, met de andere artsen, met de patiënten, met de actoren in de gezondheidszorg, met de artsenorganisaties en met de openbare instanties.

Coordinator Belgian Paediatric COVID-19 Task Force (2020-2022)

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force vertegenwoordigt op eigen initiatief experten uit het medisch pediatrische domein van kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters tot kinderverpleegkundigen, overkoepeld door hun respectievelijke beroepsorganisaties.

Sinds het begin van de Covid-19 periode levert de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force medewerking en geeft ze adviezen over kinderen en jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke en medische kennis, aan meerdere instanties en organisaties waaronder politieke verantwoordelijken, GEMS, Sciensano en de RAG.

Werkervaring

1989 – present

Pediatric @ GZA Gasthuiszusters Antwerpen

1994 – present

Private general pediatric

1989 – 2009

Pediatric pulmonology

1989 – 2003

Head of Flemish center for aids children

Opleiding

1994 – 1995 (VUB)

Degree in pediatric pulmonology

1988 – 1989 (Instituut Tropische Geneeskunde)

Master’s degree in tropical medicine

1974 – 11986 (VUB)

Master’s degree in pediatrics

Maak een afspraak online voor uw kind.